Xây dựng thương hiệu

Lee`s Hickory Pit BBQ
Expiration Date : 8-26-2014
25% OFF

Xây dựng trung tín

Bay View Cupcakes
220.000 đ gift card after your 10th purchase of at least 220.000 đ

Định hướng kinh doanh

Express Dry
Cleaners
Gift kard
550.000 đ
Thuê bao
 
TIẾT KIỆM
0 đ /THÁNG
ĐỒNG
1.319.780 đ /THÁNG
BẠC
2.199.780 đ /THÁNG
VÀNG
4.399.780 đ /THÁNG
Xây dựng thương hiệu Giá chiến dịch (hàng ngày) Bao trọn gói
Khuyến mãi 220.000 đ /NGÀY 176.000 đ /NGÀY 110.000 đ /NGÀY
Trao đổi 22.000 đ /NGÀY
Chia sẻ 22.000 đ /NGÀY
Mời bạn 22.000 đ /NGÀY
Trung tín
Thẻ tích điểm
Câu lạc bộ sinh nhật
Định hướng kinh doanh
Mua 44.000 đ /NGÀY 22.000 đ /NGÀY
Free Stuff
Pre-Paid DEAL 44.000 đ /NGÀY 22.000 đ /NGÀY
Phiếu mua hàng 22.000 đ /NGÀY 11.000 đ /NGÀY
Konnect & Others Konnect & Others Pricing ( Per Item Creation )
LOẠI KẾT NỐI 44.000 đ 22.000 đ
VÙNG KẾT NỐI
Cửa hàng 44.000 đ 22.000 đ
Các vị trí kinh doanh 660.000 đ 440.000 đ
Story Kards 44.000 đ 11.000 đ
MÃ MỜI 22.000 đ 11.000 đ